Νομικές πληροφορίες

Νομικές πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για τις παραγγελίες, τις παραδόσεις και τις επιστροφές στην ενότητα FAQ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@carpetvista.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Τις καθημερινές μεταξύ 8 π.μ. - 6 μ.μ., μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο: +44 20 3808 9919.

Η εταιρεία CarpetVista παρέχεται σε εσάς μέσω της

Πληροφορίες τράπεζας

Διευθύνων Σύμβουλος

Michael Lindskog

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Erik Lindgren

Η εγγραφή στο μητρώο πραγματοποιήθηκε μέσω του οργανισμού Bolagsverket στη Σουηδία.

Αριθμός οργανισμού

Αριθμός ΦΠΑ

EL 997720259

Υπεύθυνος/η για το περιεχόμενο της εταιρείας CarpetVista

Michael Lindskog

Νομική ειδοποίηση

Σύνδεσμος προς την πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ηλεκτρονικές διαφορές καταναλωτών. Σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών των καταναλωτών.

Δεν επιθυμούμε ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών στα πλαίσια συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.