Λόγω των συνθηκών με την πανδημία COVID-19, οι παραδόσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν κατά 1-2 ημέρες.

Καινούργιες παραλαβές - Ανατολικά χαλιά

Σελίδα Από 5

Keshan

Νέα: 15 - Σύνολο: 423

2022-01-21


Bidjar

Νέα: 3 - Σύνολο: 139

2022-01-21


Afghan Khal Mohammadi

Νέα: 124 - Σύνολο: 850

2022-01-21


Afghan Akhche

Νέα: 104 - Σύνολο: 555

2022-01-21


Κιλίμ Fars

Νέα: 10 - Σύνολο: 499

2022-01-21


Hamadan

Νέα: 32 - Σύνολο: 1229

2022-01-21


Κιλίμ Afghan old style

Νέα: 386 - Σύνολο: 1115

2022-01-21


Pakistan 2 & 3 Ply

Νέα: 7 - Σύνολο: 1453

2022-01-21


Sarough

Νέα: 82 - Σύνολο: 843

2022-01-20


Μπουχαρα / Yamut

Νέα: 3 - Σύνολο: 149

2022-01-20


Σελίδα Από 5